4 Nisan 2024 Bu Süre Yaşamın Üçtebiridir; Ziyan Olmuş Gibi Görünüyor

Bu Süre Yaşamın Üçtebiridir; Ziyan Olmuş Gibi Görünüyor

Bu süre yaşamın üçtebiridir; ziyan olmuş gibi görünüyor