3 Şubat 2024 Aslında Hıristi​Yan Düşüncesinde Bu Kişilerin Hepsi Son Derece Bencil Görünür: İsa Bütün İnsanlığın

Aslında Hıristi​Yan Düşüncesinde Bu Kişilerin Hepsi Son Derece Bencil Görünür: İsa Bütün İnsanlığın

Aslında Hıristi​yan düşüncesinde bu kişilerin hepsi son derece bencil görünür: İsa bütün insanlığın kefareti için çalışırken, onlar sadece ken​di kefaretleri için çalışıyorlar